Vokalna radionica

Mladi pevači uzrasta 7-12 godina često se nađu na prekretnici. Niti su više toliko mali da im prijaju dečije pesmice i muzičke igre, niti su im glas i pažnja dovoljno zreli za ozbiljan pevački trening. U Kulturnom skloništu se javila potreba za pevačkim programom u vidu vokalne radionice gde deca stiču predstavu o tome šta sve kao pevači treba da savladaju i razvijaju pre nego što pređu na individualan rad sa profesorom.

Šta vaše dete može da očekuje na časovima vokalne radionice:

  • prilagođen program za svakog polaznika radionice, koji podrazumeva grupnu nastavu ali sa individualnim pristupom
  • rad na razvijanju motorike i osećaja za ritam (uz pokret i ritmizovane muzičke motive)
  • rad na osnovama vokalne tehnike (pravilno disanje, kontrola vokalnog aparata i širenje registra)
  • rad na pravilnom intoniranju u jednoglasu i višeglasu (uz muzički instrument i bez muzičkog instrumenta)
  • rad na osnovama muzičke pismenosti (prepoznavanje i intoniranje solmizacionih slogova, notnih trajanja i prepoznavanje osnovnih muzičkih izraza)
  • pravilno korišćenje mikrofona
  • rad sa bendom i nastupe na svirkama i koncertima škole
  • rad u studiju

U tome će im pomoći profesorica

 

Dunja Deurić

 

Napomena: nakon određenog vremena provedenog u okviru grupnog programa, vaše dete će imati priliku da samostalno izabere instrument koji mu se najviše dopada i da nastavi učenje u okviru drugih individualnih programa koje nudi centar za muzičko obrazovanje Kulturno sklonište.

Program se preporučuje deci starosti 7-12 godina