Teorija muzike

Da bismo mogli da objasnimo ili zapišemo sve što radimo i čujemo svirajući svoje instrumente bitno je da poznajemo teoriju muzike. Teorija se koristi i zato da bi nam olakšala i skratila put prilikom savladavanja novih muzičkih izazova. U Kulturnom skloništu se neguje pristup koji teoriju objašnjava praksom a ne praksu teorijom. Kao što se vožnja uči u automobilu, a informatika na računaru, nema potrebe razdvajati teoriju muzike od instrumenta, a prilikom sticanja prvih znanja nepoznato objašnjavati nepoznatim. Zato naši polaznici u toku časa svog izabranog instrumenta paralelno dobijaju i lekcije iz teorije muzike. Međutim, uvek postoje oni koji žele da nauče više i čuju bolje, a za to imaju priliku na dodatnim časovima teorije muzike, u specijano opremljenoj prostoriji za teoretsku nastavu.

Nastava se sprovodi po programu muzičkog konzervatorijuma „Berkli”,, pomoću kog polaznici sa uživanjem usvajaju osnovne principe ritma, skale, intervale, građenje akorda, kao i slušanje i zapisivanje melodija, intervala i akorda.
U Kulturnom skloništu se vrše i individualne i grupne pripreme za nižu i srednju muzičku školu kao i za muzičke akademije u zemlji i inostranstvu.

Program vodi profesor

 

Bane Tomić

 

za pohađanje ovog programa ne postoje starosna niti bilo kakva druga ograničenja