Radionica za decu sa smetnjama u razvoju

Poštovani roditelji, vaše dete, kao i svako drugo, ima pravo:

 • da bude voljeno i poštovano
 • da živi sa svojom porodicom
 • na adekvatno obrazovanje i dinamičan život kao i njegovi vršnjaci
 • da ima zanimanje i posao adekvatan svojim sposobnostima ali i interesovanjima

VAŽNO JE ZNATI!
Vaše dete ima pravo da realizuje sva prava koja mu pripadaju i to nije pitanje ni milostinje, ni dobre volje, ni humanosti, već je to obaveza društva i države.

Stavovi prema osobama sa teškoćama u razvoju, kao uostalom i stavovi prema svim manjinskim grupama, nisu urođeni nego su naučeni, između ostalog i kroz predrasude i neznanje drugih. Menjanje stavova je složen i dugotrajan proces koji se velikim delom zasniva na iskustvu, ali i na informisanju, sticanju novih i proširivanju postojećih znanja.
Mi se trudimo da u našoj školi deca sa smenjama u razvoju dobiju adekvatan program i podršku. Ne dozvoljavamo da postanu nevidljiva i neostvarena, već se trudimo da kroz ljubav i muziku razvijaju svoje potencijale. Bez forsiranja i zadatih ciljeva, samo uz strpljenje, posvećenost i stručnu podršku, svako dete postiže svoj maksimum.

(Deo teksta je preuzet iz Vodiča za roditelje dece sa smetnjama u razvoju.)

U Kulturnom skloništu, vaše dete će:

 • biti slobodno, pevaće i radovaće se muzici
 • slušati i pevati dobre, odabrane i prilagođene pop i rok pesme
 • razvijati ritam i motoriku kroz ritmičke igre
 • razvijati sluh kroz melodijske igre
 • probati razne muzičke instrumente, čime će dobiti novu taktilnu stimulaciju i razvijati finu motoriku
 • probuditi kreativnu energiju i početi da izmišlja svoje melodije
 • doživeti binu i lepotu javnog nastupa na mini svirkama i koncertima škole
 • razvijati socijalne veštine i pokušati da pronađe svoje mesto u grupi
 • shvatiti koliko zna i koliko toga još može da sazna ako se bude dobro igralo

Napomena: nakon određenog vremena provedenog u okviru grupnog programa, vaše dete će imati priliku da samostalno izabere instrument koji mu se najviše dopada i da nastavi učenje u okviru drugih individualnih programa koje nudi centar za muzičko obrazovanje Kulturno sklonište.

Program se preporučuje deci uzrasta 5-15 godina (deca su podeljena u starosne grupe)

O našoj deci se brine profesor i stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti:

 

Gojko Ševar