Gojko Ševar

Gojko Ševar

Gojko Ševar – profesor gitare, profesor u okviru multimedijalne radionice, radionice za decu sa smetnjama u razvoju i asistent u okviru vokalne radionice
Diplomirao je kontrabas na Akademiniji umetnosti u Novom Sadu, a master studije je završio u klasi profesora Mark Roleza, redovnog profesora kontrabasa na Superiore Academie de Paris. Bio je učesnik Mediteranskog omladinskog orkestra u Francuskoj 1995. godine.
Pored formalnog muzičkog obrazovanja i aktivnosti u okviru klasične muzike, završio je kurs za tonske snimatelje RTS-a pri Studiju M u Novom Sadu, kao i prvu godinu kursa muzikoterapije pod vođstvom profesorke dr Ranke Radulović, neuropskihijatra pri Kliničkom centru u Beogradu.
Ima licencu nastavnika i saradnika za rad sa učenicima ometenim u razvoju, FASPER, Beograd

Date

March 4, 2015

Category

Gitara, Multimedijalna radionica, Radionica za decu sa smetnjama u razvoju, Vokalna radionica