Informacije

PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/19 godinu

 • Školska godina počinje 3. septembra 2018. godine
 • I polugodište ima ukupno 16 radnih nedelja.
 • I polugodište traje do 22. decembra (subota 23. decembar – poslednji radni dan)
 • Zimski raspust traje od 22.12.2018- 9.1.2019. ( sreda 9. januar – prvi radni dan)
 • II polugodište ima ukupno 24 radnih nedelja
 • Prolećni raspust traje od 22.4.2019-29.4.2018. (utorak 30.4. – prvi radni dan)
 • Sreda, 1.maj je neradni dan
 • Školska godina se zvanično završava 07. jula 2019. godine
 • U dogovoru sa profesorima moguće je produžiti održavanje nastave do 31. jula 2018. godine.

OPŠTA PRAVILA:

 • Prva školarina se plaća prilikom upisa.
 • Svaka naredna mesečna školarina plaća se do 5. u mesecu.
 • Ukoliko se školarina ne plati do 15. u mesecu, nastava se obustavlja.
 • Ukoliko se u toku meseca ne održe časovi zbog bolesti ili odsustva, oni se mogu nadoknaditi u dogovoru sa profesorom.
 • Ukoliko se zbog bolesti ili odsustva propusti više od pola planiranih mesečnih časova i ne postoji način da se izgubljeni časovi nadoknade, plaća se 50% školarine kako bi se zadržalo mesto u rasporedu. (Ovo pravilo se ne odnosi jedino u slučaju časova teorije muzike. Da bi se sačuvalo mesto u grupi u slučaju teorije, neophodno je uplatiti kompletan mesečni iznos).
 • Ukoliko se u toku godine zbog bolesti ili odsustva ne održi kompletan fond časova predviđen planom, časovi se mogu nadoknaditi po završetku školske godine (u periodu od 1.7. do 31.7.2018.).
 • Specijalni popust se ostvaruje ukoliko se za našu školu odluči i drugi član porodice ili ako isti polaznik izabere da pored glavnog uči još jedan instrument
 • Za trećeg člana porodice ili treći instrument, plaća se pun iznos.
 • Bilo kakve promene u rasporedu ili otkazivanje časova od strane polaznika, moraju biti najavljane 24 sata ranije. Ukoliko se ne odjavi na vreme, čas će biti registrovan kao održan.